Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klub Wolontariusza

REGULAMIN KLUBU WOLONTARIUSZA

przy Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Studzienice

                                                    

                                                                                    

I. Postanowienia ogólne                     

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3.  Klub Wolontariusza Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 

II. Cele i sposoby działania

1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego .

4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze

wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach .

6. Przygotowanie członków do podejmowania działań wolontariackich na rzecz

środowiska lokalnego.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży z terenu Gminy Studzienice.

8. Promocja idei wolontariatu na obszarze Gminy Studzienice.

9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

10. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze kulturalnym, a także charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, koncerty charytatywne itp.).

11. Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza .

12. Miejscem organizacji działania Klubu jest Wiejski Dom Kultury w Studzienicach.

 

III. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Klubu jest młodzież od 13 lat, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. Członkami mogą być także osoby dorosłe respektujące zasady Klubu.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Dokonywać wpisu mogą także koordynatorzy oraz osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa.

7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować Klub oraz być przykładem dla innych.

10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.

 

                                                   

IV. Struktura Klubu Wolontariusza

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi dwóch koordynatorów wolontariatu: Dyrektor CKiB oraz wyznaczona przez dyrektora osoba z kadry CKiB.

           

V. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na środowisko lokalne (zewnętrzne ) w tym między innymi:

► organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku lokalnym,

► współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Studzienicach polegająca na odwiedzaniu osób starszych i samotnych, pomocy w drobnych pracach domowych oraz wspólnym spędzaniu wolnego czasu,

► współpraca z CKiB w organizowaniu imprez kulturalnych,

► realizowanie różnego rodzaju akcji pomocowych na rzecz innych ( np. paczki na święta dla ubogich )

 

VI. Formy nagradzania:

► wyrażenie uznania słownego

► umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji i na stronie internetowej

► wręczanie listów pochwalnych, dyplomów i zaświadczeń o świadczeniu wolontariatu.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny