Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Konkurs Kolęd

Utworzono dnia 14.12.2021

Regulamin

„Gminnego Konkursu Kolęd”

 

§ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice ( CKiB ), Ugoszcz 12B, 77 – 142 Ugoszcz.

§ 2 Cel

1. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, promocja solistów oraz integracja społeczna mieszkańców Gminy Studzienice.

 

§ 3  Uczestnicy i warunki przystąpienia do konkursu

1. W konkursie mogą brać udział soliści w wieku do 14 lat .

2. Uczestnicy muszą  mieszkać na terenie gminy Studzienice lub uczęszczać do szkoły z terenu gminy Studzienice.

3.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu, w  terminie do 20.12.2021  rok. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą karty zgłoszeniowej ( załącznik nr 1 do regulaminu )  osobiście w siedzibie CKiB  lub mailowo na adres kultura.studzienice@gmail.com . W przypadku zgłoszeń mailowych wymagamy potwierdzenia w formie maila zwrotnego z adresu kultura.studzienice@gmail.com .

§ 4 Zasady konkursu

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

a) soliści do lat 9,

b) soliści w wieku 10 – 14 lat,

2. Uczestnik wykonuje 1 utwór, a czas występu jednej osoby nie może przekraczać 10 minut.

3. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa w składzie  3 osobowym.

4. Komisja będzie oceniać

- ogólne wrażenie artystyczne;

- czystość i poprawność wykonania;

- pomysłowość i oryginalność wykonania ;

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie.

6. Konkurs odbędzie się 22 grudnia 2021 roku w Centrum Kultury w Ugoszczy.

Kategoria I od godziny 16:00 .

Kategoria II od godziny 18:00 .

7. Ze względu na sytuację pandemiczną na Sali podczas konkursu mogą przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu wraz z jednym rodzicem / opiekunem . Zgodnie z panującymi zasadami w miejscach zamkniętych należy zakrywać usta i nos .

§ 5 Nagłośnienie i odtwarzanie

1. Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie, mikrofon oraz odtwarzacz CD oraz dysków przenośnych.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia własnej płyty CD Audio lub dysku przenośnego z podkładem muzycznym wraz z kartą zgłoszeniową.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia

1. W każdej z kategorii przewidziana jest nagroda  za pierwsze miejsce.  Oprócz tego nagrody otrzymają osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsce w danej kategorii. Przewiduje się również wyróżnienia.

2. Dla uczestników spoza podium przewidujemy upominki.

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców.

2. Wykonawca, który nie wystąpi w wyznaczonym dla niego czasie nie może rościć sobie prawa do występu w innym czasie, w tym także poza Konkursem.

3. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Gminnego Konkursu Kolęd w Ugoszczy w kategorii wiekowej, w której zajęli pierwsze miejsce .

4. Uczestnicy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny.

5. Zapewnienie należytej opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu należy do obowiązków opiekunów prawnych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 14.12.2021, 12:06

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 57

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 283

Wszystkich: 14522